Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Bodø

Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Nybygg av base for redningshelikopter i Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø sentrum
Gnr. 138, bnr. 2090/2161/2081/4183/2036/2183/2191. Adresser: Dronningens gate 12, 14 og 16, Sandgata 7 og Kongens gate 7 og 9. Størrelse: Ca. 1,9 daa.
Nybygg av industri-, håndverks- og lagerbygg i Bodø
Ca. 30 daa. Gnr/Bnr: 138/700, 1891 (kommunal veggrunn, Burøyveien), 461, 590, 1635, 2426, 4343, 4345, 4362, 4523, 4556 og 4563.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 2
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317.
Etablering av depotlading til bussdepot i Bodø kommune
Låg og beslag - Bodø sikkerhet og lås AS
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø
Godkjent detaljreguleringen. Naturtomter på ett mål per tomt.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Rivning og nybygg av forretning, kontor og industri på Plassmyra i Bodø
Påls vei 9, 11 og 13. Gnr/bnr: 138/3916 og 4066. Utbygging av område ca 10.000 m2.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Etablering/forsterkning av høyspentledning for strømforsyning Breivik, Skjerstad
Alternativ 1: Forsterkning av høyspenningsforbindelse Oldereid- Breivik Alternativ 2: Ny høyspenningsforbindelse Fauske- Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 3: Ny høyspenningsfrobindelse Reitan- Skjerstad eller Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 4: Spenningsreguleringstiltak
Nybygg av boliger i Bodø
Gnr/bnr 138/1880, 138/4599, 138/767, 138/2551, 138/4610, 138/2899 og 138/3683
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 2
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 3
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 4
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Etablering av brønnpark i Bodø kommune
Prosjektet er en del av Statsbygg sin satsing på bærekraftig og mer miljøvennlige energikilder. Utfasing av elektrisitet som energikilde for oppvarming og 35 takvifter for kjøling.
Etablering av akkumulatortank med pumpehus i Bodø
Grunnarbeider, bygging av fundament til akkumulatortanken og komplett bygg for pumpehus. Tankfundamentet fundamenteres med peler til fjell. Det benyttes ø110 peler. Avstand til fjell 3-4.5 m. Fundamentet støpes i betong. Diameter ca 8m og høyde 1.8m. Akkumulatortankleverandøren leverer alle laster og toleranser til fundamentet, samt innfestningsplater som skal monteres på fundamentet. Betongentreprenøren skal ivareta innstøping av plater i fundamentet etter anvisninger fra akkumulatortankleverandør. Pumpehuset har en dimensjon på 8 x 5 = 40 m2 og høyde ca 7,5 meter. Bygget skal bygges som et stålbygg i 2 etasjer. Bæressystem i stål med HEA og HUP profiler. Bygget direktefundamenteres og settes på en bunnplate i betong. Dekke over 1 etasje utføres med et samvirkedekke i korrugert stål med tilhørende påstøp i betong. Tykkelse ca 20cm. Dekke over 2 etasje bygges med isolerte korrugerte stålplater. Fasader bygges opp med sandwitchelementer med utlektet isolert stålplatekledning. Pumpehuset skal inkludere adkomsttrapp til 2. etasje.
Etablering av nytt VA-anlegg m.m i Bodø kommune
Etablering av nytt VA-anlegg i Rensmoveien-Bankgata med flere. Prosjektet omfatter også vei i samme veiklasse/ standard som dagens vei, samt trekkerør for gatelys.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata.
Etablering avfallsbeholdere for Glass- og metallemballasje i Bodø
Oppdragsgiver skal ha opsjon på kjøp av inntil 5500 stk 140 L og 250 stk 240 L avfallsbeholdere i 2022.
Etablering av nytt driftsbygg/servicebygg ved studentboliger på Mørkvedlia i Bodø
Etablering av driftsbygning som inkluderer garasje, pauserom og garderobefasiliteter. Utvendig skal det være biloppstillingsplass. På sommeren vil bygget fungere som driftsbygning og pauserom for park og idrettsseksjonen på mørkved, vinterstid vil det være pauserom i forbindelse med brøyterode.
Etablering av rasteplass med toalett ved Helgelandskysten
Rasteplass med toalett med utsikt mot fjord, kyst og hav
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av kartlegging av bredbåndsdekning i Nordland
Nordland fylkeskommune ønsker å få gjennomført en analyse av bredbåndsdekningen i fylket. Nordland fylkeskommune vil med dette innhente tilbud på følgende oppdrag: En beskrivelse av nå-situasjonen ved å utarbeide bredbåndsdekning på husstandnivå, samt næringsbygg og offentlige lokasjoner for alle kommunene i Nordland. Analysen må inneholde 30 Mbit/s-dekning og 100 Mbit/s-dekning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: