Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Beiarn

Rassikring på Fylkesveg 7454 Stormyrhals i Beiarn
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, flom. Skredfaktor middels. 800m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: