Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Beiarn

Nybygg av skianlegg på Leiråmo i Beiarn
Ca. 152 daa. Godkjent detaljregulering. Ca. 3 km vei. Gnr/bnr 31/1, 6, 7, 0/1 og 71/6.
Rassikring på Fylkesveg 7454 Nygård i Beiarn
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, flom. Skredfaktor middels. 500m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: