Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Øksnes

Utvidelse av omsorgsboliger og lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes
8 nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten.
Utbygging av bredbånd i Øksnes
Fellesutlysning for områder i: Alstahaug, Leirfjord, Brønnøy, Sømna, Meløy, Øksnes, Hemnes, Lurøy kommuner. Totale kostnad: 100 mnok.
Etablering av spillvannsnett med tilhørende kummer og pumpestasjon i Alsvåg
Graving av grøft inkl. levering og montering av avløpsledninger, ca 645 m i terreng. Levering og montering av nye spillvannskummer, 10 stk. Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer. Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger. Reetablering av overflater inklusive vegoverbygging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: