Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Volda

Nybygg av leiligheter i Hornindal
Tre rekker med bustader, fire firemannsbustader og sju seksmannsbustader totalt 58 leiligheter, ca 82-102 m2.
Etablering av biogassanlegg i Hornindal
CombiGas - planlegging, idriftsetting og support av biogassanlegg.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,90 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Etablering av fritidsbustader i Volda
Gnr. 91, bnr. 2 m.f. lPlanforslaget legg til rette for etablering av 11 fritidsbustader i eit samla felt, med tilkomst via eksisterande skogsveg.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Volda
Infrastruktur for 30-40 tomter.
Utbygging av bredbånd i Volda kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: