Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vestnes

Oppføring av leskur/busskur ved skoleveier i Vestnes kommune
Vestnes kommune skal kjøpe inn inntil 3stk busskur i forbindelse med tilskuddsmidler for å trygge skoleveger i kommune.
Sikring og inngjerding av uteområde barnehage i Vestnes
Helland bhg nedre: - 18 stk moduler - 3 stk porter - Flettverkgjerde ca L: 7,0 m Helland bhg øvre: - 8 stk moduler - 2 stk porter - Flettverksgjerde ca L: 10,0 m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: