Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Vestnes

Fangvoll og tørrmur på E39 Ryggfonn i Vestnes
Forhøye og forlenge fangvoll med tørrmur på støtside. Øke magasinet. Skredfaktor høy (3,84). Bør sikres sammen med Sprovsfonna.
Fangvoll og tørrmur på E39 Sprovsfonna i Vestnes
Forhøye fangvoll og bygge bratt støtside med tørrmur. Alternativet er skredoverbygg. Skredfaktor høy (3,72). Bør sikres sammen med Ryggfonn.
Fangvoll på E39 Ellingsgården i Vestnes
ÅDT 4170. Fangvoll, 8 m høy, 100 m lang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: