Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Tingvoll

Nybygg av hytter, leiligheter mm i Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg av hotell ved Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Etablering av veinavnskilter i Tingvoll kommune
Det skal totalt settes opp 102 skilt, 95 er vegnavn mens 7 er henvisningsskilt med nummer. Tingvoll kommune er ansvarlig for at kommunale og private veger blir skiltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: