Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sunndal

Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Nybygg av eneboliger i Grøa
3 tomter gjennstår.
Ny døgnhvileplass ved Rv. 70 i Sunndalsøra
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1 år, slik at total mulig leieperiode blir 12 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: