Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sula

Etablering av gang- og sykkelveg i Sula kommune, trinn 1
Totalkostnad for trinn 1 og 2 er ca 23 mnok.
Etablering av rorbuer og fritidsbruk på Urkevika i Sula kommune
Fiskerihavn Urkevika, område N1. Tradisjonelle rorbuer, 1. etg som naust og 2. etg som kan brukes til overnatting med WC osv.
Etablering av naust, kjøreveg og parkering i Sula
Gnr 59 bnr 106, del av 44 og 15

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: