Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Sula

Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Langevåg
Fellesareal. Gnr/bnr: 111/119 og 111/71.
Nybygg av frittliggende boliger i Sula kommune
Totalt 3 tomter og maksimalt 4 nye bueinheiter.
Nybygg av fortau og veg i Langevåg
Gnr./bnr. 109/6, 17, 188, 198, 200, 209, 215, 259, 319, 329, 330, 347, 391, 392, 393, 394, 476, 478, 512, 513, 560, 590 – Legane 29 – 77 – Langevåg – Sula kommune.
Etablering av gang- og sykkelveg i Sula kommune, trinn 1
Prosjektet omfatter etablering av ny GS-veg fra Myrabekkane (Måseide barnehage) og nordover til Raudåna. Fra Raudåna blir det en ny GS-veg opp til Kringlevegen. Fra Kringlevegen til Rørstadmarka blir det ny veg med fortau. Det skal også legges ny infrastruktur under vegen (EL, OVA). Totalkostnad for trinn 1 og 2 er ca 23 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: