Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Sula

Ny vei Måseide-Vedde-Gåseid inkl Borgundfjordtunnelen
Del av planprosjekt i Ålesund (bypakke Ålesund). Også kalt Bytunnelen.
Nybygg av gondolbane og restaurant i Langevåg
Taubane. Fra Devoldfabrikken til Rundehornet.
Nybygg av frittliggende boliger i Sula kommune
Totalt 3 tomter og maksimalt 4 nye bueinheiter.
Etablering av gang- og sykkelveg i Sula kommune, trinn 1
Prosjektet omfatter etablering av ny GS-veg fra Myrabekkane (Måseide barnehage) og nordover til Raudåna. Fra Raudåna blir det en ny GS-veg opp til Kringlevegen. Fra Kringlevegen til Rørstadmarka blir det ny veg med fortau. Det skal også legges ny infrastruktur under vegen (EL, OVA). Totalkostnad for trinn 1 og 2 er ca 23 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: