Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Stranda

Rassikring/ny tunnel Fv 63 Korsmyra-Indreeide, Stranda/Norddal
4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar. Komplett elektroarbeid for prosjektet. 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett. Ei 25 meter lang bru. Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.
Terrengtiltak og overvåking på Fv 63 Sildesteinen i Stranda
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).
Rassikring på Fv 63 Skredene i Stranda
Stenge ved skredfare. alternativet er tunnel eller bred grøft. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy).
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: