Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Smøla

Etablering av infrastruktur for flerbolighus/omsorgsboliger på Dyrnes i Smøla
Planlagt kombinert bygging med leiligheter og omsorgsboliger.
Nybygg av brannstasjon på Sætran i Smøla kommune
Opsjon 1: Opparbeidelse av ny kjøreadkomst med snusirkel, opphøyde gangveger, parkering for barnehage. Opsjon 2: Kaldlager inkl. 2 m utenfor ringmur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: