Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Sande

Nytt anlegg ved Voksa ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Nytt anlegg ved Larsnes ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Opparbeidelse av infrastruktur for bustadfelt på Gurskøy i Sande
15-20 enheter, eneboliger, tomanns- og firemannsboliger.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: