Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Rauma

Utvikling av stamfiskanlegg i Vågstranda
Det aktuelle området ligg på gnr. 194, bnr. 20 m. fl, og femner om eit areal på 16 daa.Formålet med planarbeidet er å regulere til: Næringsformål, leggje til rette for vidare utvikling, kai, utfylling i sjø
Nybygg og ombygg/oppgradering av oppvekstsenter i Rauma
17. desember 2022: Overlevering utenomhusarbeider.
Nybygg av barnehage i Rauma
64 plasser, 4 avd.
Etablering av nytt elvevannsinntak i Rauma kommune
Herje genbank forsynes med vann fra turbinkjelleren i Herje kraftverk mesteparten av tida. Fylkesmannen skal etablere nytt elvevannsinntak for å sikre vannforsyning til genbanken når det er så lite vann i vassdraget at kraftverket står stille og også når kraftverket står stille av andre årsaker.
Utbygging av bredbånd i Rauma kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Etablering av kunstgressbane i Rauma kommune
Banen skal oppmerkes for en 7-er bane med spillebane på 30x50 m, og nødvendig sikkerhetssone på hver kort- og langside. Totalt areal for kunstgress skal være 36x56m.
Etablering av friluftstoalett på Åndalsnes i Rauma
Toalettet kobles til el og kommunalt vann og avløp. Inngangsdør til toalettene skal her være utstyrt med betalingsløsning.
Utbygging av bredbånd i Rauma kommune
Bredbåndsutvikling: Eidsbygda. Rødven. Måndalen, Venås-Skare. Innfjorden, Stokke-Set. Innfjorden, Gridset. Åndalsnes, Hanekamhaug. Åndalsnes, Åk-Åkeshagen. Åndalsnes, Nora-Sletta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: