Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Kristiansund

Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Opp til 130 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser. Tidligere prosjektnavn Nordholmen.
Nybygg av avlastningssenter for funksjonshemmede i Kristiansund
Østerveien 2 og 4. Gnr/bnr: 32/35 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av krisesenter på Kirkelandet i Kristiansund
Nordmøre krisesenter er et interkommunalt eid selskap av kommunene i Averøy, Smøla, Aure, Tingvoll og Kristiansund
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Nybygg av produksjonshall i Kristiansund
Produksjon av plastbåter. 14 meter høyt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: