Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kristiansund

Nybygg av hotell og kontor i Kristiansund
ARK på hotellet er Halvorsen & Reine AS.
Nybygg av boliger i Kristiansund
Gnr/bnr: 139/1,138/17,138/58 og 138/125.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Brunsvika i Kristiansund
En blokk i 3 etasjer, underetasje og parkeringskjeller med 15-18 stk leiligheter. En blokk i 2 etasjer og underetasje med 8 stk leiligheter. Rekkehus i 2 etasjer og underetasje med 5 stk leiligheter. Gnr/bnr: 5/571, 584, 819, 760.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Nybygg av håndballhall i Kristiansund
Ytterligere informasjon er ikke offisiellt for oss.
Nybygg av hovedvannledning i Kristiansund
Forslag fra investeringsplan 2016-19.
Nybygg av parkering og plass for sjåføropplæring i Kristiansund
Parkeringsplass kombinert med treningsbane for sjåføropplæring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: