Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hareid

Nybygg av hyttefelt på Almestranda i Hareid
Planområdet på om lag 25,5 daa, omfattar heilt eller delvis m.a følgjande eigedomar: 66/25, 66/39, 66/17, 66/32, 66/49, 66/18, 66/24, 66/17, 66/15, 66/17, 66/28, 66/42, 66/41, 66/50, 66/55, 67/2, 66/46 og 66/29.
Etablering av infrastruktur og gang- og sykkelvei i Hareid
Opparbeiding av veg, vann og avløp for Pålhaugen og ny gang- og sykkelveg Kyrkjegata med tilhørende infrastruktur på Hareid. Arbeidene består av: Vegarbeider med kantstein, Utgraving av grøfter, Etablere vann-, spillvann- og overvannsanlegg, Kabelgrøfter, Belysning.
Utbygging av bredbånd i Hareid kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: