Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Gjemnes

Nybygg av eneboliger i Gjemnes
Gnr/bnr: 83/4, 129.
Nybygg av leiligheter i Angvik, Gjemnes
Gnr/bnr: 83/1, 128 og 182.
Ny gang- og sykkelvei Fv 666 i Gjemnes
Estimert gjennomføring etter 2027.
Utbygging av bredbånd i Gjemnes kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: