Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Giske

Etablering av ny barnehage på Godøya i Giske kommune
Barnehage med plass til 108 barn.
Etablering av moduler ved ungdomsskole i Giske kommune
Der er behov for å få på plass 4 nye klasserom med tilhørende grupperom, wc og gangareal til skolestart høsten 2021, i form av moduler. Utvendige ramper til hvert klasserom skal medtas i leveransen. Det prises inn en opsjon for modul nr 5: Fellesareal/vrimleareal med tilhørende grupperom, wc, gangareal og utvendig rampe. Modulen skal i fremtiden kunne benyttes som en klasseromsmodul og leveres med same innhold og kvalitet som de øvrige modulene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: