Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Fræna

Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Nybygg av boliger i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Nybygg av vei i Elnesvågen
Prosjektet er utsatt. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av infrastruktur til boligfelt i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Sentrumsutvikling i Fræna
Konsulentoppdrag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: