Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Fjord

Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Eidsdal ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023
Etablering av VA-trase til hyttefelt i Fjord kommune
Bygging av ca. 728 m VA-trase med vann, spillvann og overvann til hyttefeltet. Prosjektet inkluderer også oppsetting av trykkøkningsstasjon samt fremlegging av strøm til denne.
Nybygg av brannstasjon i Stordal
Gnr/bnr 129/1 og 129/3.
Ombygg av veg i Valldal
2 mill kr 2021, 4 mill kr 2022. Opparbeiding av ny veg, skal bruke masse frå tunnellen Eidsdal-Geiranger
Utbygging av bredbånd i Fjord kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: