Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Averøy

Nybygg av boliger, naust og båtplasser m.m. i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter 63 eneboligtomter Barnehage 70 båtplasser
Sentrumsutvikling av Bruhagen sentrum, Averøy
Tidlig prosjekt. Fremtidsvisjon over Bruhagen sentrum.
Nybygg av hyttefelt i Aure kommune
42 daa. Grunneier er Morten Løvseth, Selsbakk øvre 3 A, 7027 Trondheim.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Averøy
6 selvbygger tomter. 2/3 tomannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: