Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Ålesund

Miljøgate og kollektivknutepunkt ved NTNU E136 i Ålesund
850 lang gate med sykkelveg og fortau.
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nybygg av handel/næring i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Utvidelse av ungdomsskole i Ålesund
Skole med plass til 450 elever. Nobi Voss utfører trapper.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av fritidsleiligheter, hytter mm på Haramsøy
Området forventes få fastforbideles med etter utbygging av Nordøyvegen.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av barneboliger i Ålesund
12-15 boliger. Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. gnr. 13 bnr. 58 m.fl.
Nybygg av omsorgsboliger i Spjelkavik sentrum
Spjelkavik sentrum, Kanalvegen gnr/bnr 24/258 m.fl.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Ombygg til flerbolighus og ev nybygg av leiligheter i Skodje
40-60 leiligheter. 1 blokk og 2 rekkehus.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
18 eneboliger som selges til selvbyggere. Total tomtareal 30000 kvm.
Riving og nybygg av renseanlegg i Ålesund kommune
Fellesutlysning for: Breivika RA og Larsgården RA. Kostnad M1: 18,5 Mnok.
Kollektivterminal sentrum i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nybygg av omsorgsboliger på Kverve i Ålesund
Bygging av to små frittstående bygninger.
Etablering av landstrømsanlegg til cruiseskip i Ålesund kommune
Etablering av et landstrømsanlegg til cruiseskip i Ålesund. Anlegget skal bygges på Prestebrygga, som ligger sentralt i Ålesund by, og kunne forsyne cruiseskip som ligger på Prestebrygga og Storneskaia. Begge kaiene er pælekaier. Omformeranlegget skal kunne forsyne alle cruiseskip som kommer til Ålesund, og skal bygges etter IEC-80005-1:2019 og IEC 80005-2:2016. Omformeranlegget vil bestå av 2 x 16 MVA, som begge skal kunne levere spenning på både 11 kV og 6,6 kV, og på 50 og 60 Hz.
Etablering av spillvannspumpestasjon i Ålesund kommune
Etablering av spillvannspumpestasjon i eksisterende bygg i Sorenskriver Bullsgate 53. Installasjonen skal etableres i et havnelager med god tilkomst fra Torberg Arnesons gate og langs kaien mot vest og med port som muliggjør tilgang med lastebil. Pumpestasjonen skal samle spillvann for avløpssonen i Sorenskriver Bulls Gate, og spillvannet skal videre pumpes via en tidligere lagt pumpeledning i retning mot renseanlegget på Flatholmen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: