Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ørsta

Tilpasning av ferjekaier på E39 Solavågen-Festøy i Sula/Ørsta
Opsjon 1: Ny betongkai Festøy. Opsjon 2: Forlengelse av kai Festøy: Opsjon 3: Riving av gammel kai Solavåg.
Etablering av hovedvei i Smådalane i Ørsta kommune
Ny hovudveg mellom Melsvegen (Fv57) og Hansholen. Det skal bygges ca. 500 meter samleveg med parallell gang- og sykkelveg, drenering og belysning. I tillegg skal det på strekningen bygges nytt vann- og avløpsanlegg og settes opp gatebelysning. I øvre del av prosjektet skal det bygges ca. 300 meter plastret avskjæringsgrøft som går over til en bekk gjennom kulvert under den nye vegen. Det skal bygges tilkobling til fem adkomstveger langs samlevegen. Det skal settes opp tørrmurer, gjerder og vegrekkverk. Det skal rives to mindre bygg.
Nybygg av utendørs skatepark i Ørsta
Ørsta kommune har til hensikt å byggje ein utandørs skatepark ved Ørstahallen. Skateparken skal vere i heilstøypt betong, med gode løysingar for brukarane. Opsjon om ein treningspark ved sidan av skateparken.
Etablering av natursteinmur i forbindelse av oppgradering av kommunevei 7222 i Ørsta kommune
Ørsta Kommune (ØK) skal ruste opp kommuneveg 7222 Øyadalen. Vegen skal rustast opp frå grus- til asfaltdekke og breiddeutvidast i enkelte parti. I samband med dette må deler av skråninga på nordsida av vegen sikrast med natursteinsmurar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: