Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ørsta

Tunnel på Fv 41 mellom Hartale og Merkingsgjøle i Ørsta
Tunnel som sikrer fra Årvikgjølet til Løgylet. Ca 300m lang strekning. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels).
Tilpasning av ferjekaier på E39 Solavågen-Festøy i Sula/Ørsta
Opsjon 1 Ny betongkai Festøy Opsjon 2 Forlengelse av kai Festøy Opsjon 3 Riving av gammel kai Solavåg.
Nybygg av firemannsboliger i Ørsta
Gnr/bnr: 169/176, 177.
Løsmassetunnel og ledevoller på Fv 70 Seljesvora i Ørsta
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,1 (middels).
Etablering av hovedvei i Smådalane i Ørsta kommune
Ny hovudveg mellom Melsvegen (Fv57) og Hansholen. Det skal bygges ca. 500 meter samleveg med parallell gang- og sykkelveg, drenering og belysning. I tillegg skal det på strekningen bygges nytt vann- og avløpsanlegg og settes opp gatebelysning. I øvre del av prosjektet skal det bygges ca. 300 meter plastret avskjæringsgrøft som går over til en bekk gjennom kulvert under den nye vegen. Det skal bygges tilkobling til fem adkomstveger langs samlevegen. Det skal settes opp tørrmurer, gjerder og vegrekkverk. Det skal rives to mindre bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: