Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (4)
Averøy (8)
Fjord (4)
Giske (3)
Gjemnes (3)
Hareid (6)
Herøy (14)
Hustadvika (21)
Molde (47)
Rauma (9)
Sande (2)
Smøla (1)
Stranda (11)
Sula (5)
Sunndal (3)
Surnadal (5)
Sykkylven (4)
Tingvoll (2)
Ulstein (2)
Vanylven (1)
Vestnes (4)
Volda (16)
Ålesund (36)
Ørsta (15)
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nytt fastlandssamband/fjordkryssing i Sande og Vanylven
Vurderer utbygging av 2 bruer eller 2 tunneler alternativt tunnel og bru.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Harøy i Hustadvika, trinn 1
Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk.
Rassikring/ny tunnel Fv 63 Korsmyra-Indreeide, Stranda/Norddal
4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar. Komplett elektroarbeid for prosjektet. 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett. Ei 25 meter lang bru. Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Nybygg av vindmøller på Haramsfjellet
8 vindturbiner på fjellet.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Planlegger bla. ca 100 boliger i blokker.
Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Nybygg av boliger, naust og båtplasser m.m. i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter. 63 eneboligtomter. Barnehage. 70 båtplasser.
Etablering av næringsareal på Vattholmen, Veiholmen i Smøla kommune
Tomt nr. 1 - 950 kvm. Tomt nr. 2 - 1635 kvm. Tomt nr. 3 - 780 kvm. Tomt nr. 4 - 1390 kvm. Tomt nr. 5 - 3297 kvm.
Nybygg av skole i Sykkylven
Den nye skolen vil få ca. 500 elever.
Tunnel på Fv 41 mellom Hartale og Merkingsgjøle i Ørsta
Tunnel som sikrer fra Årvikgjølet til Løgylet. Ca 300m lang strekning. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels).
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Hornindal
Tre rekker med bustader, fire firemannsbustader og sju seksmannsbustader totalt 58 leiligheter, ca 82-102 m2.
Etablering av sjøfront i Molde
Hamnegata 34-49. Sjøfronten 2 - Fase 2 omfatter området mellom Sjøfronten 1 og Sjøfronten 3.
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur og boliger i Eidsvåg i Romsdal
Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12.
Nybygg av flerbolighus på Volsdalsberga i Ålesund, trinn 2
Totalt bruttoareal er 4.800 kvadratmeter, pluss parkeringskjeller på ca. 3.600 kvadratmeter.
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nybygg av hotell i Eide
Parkeringskjeller.
Tilpasning av ferjekaier på E39 Solavågen-Festøy i Sula/Ørsta
Opsjon 1 Ny betongkai Festøy Opsjon 2 Forlengelse av kai Festøy Opsjon 3 Riving av gammel kai Solavåg.
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Etablering av biogassanlegg i Hornindal
CombiGas - planlegging, idriftsetting og support av biogassanlegg.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 3
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av undervannsobservatorium ved hotell i Eide
I forbindelse med nybygg av hotell.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 1
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 2
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av eneboliger i Gjemnes
Gnr/bnr: 83/4, 129.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane II i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,6 (høy). Skredtype snø og stein.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Etablering av boliger, lekeplass og infrastruktur på Kirkelandet i Kristiansund
Gnr/Bnr: 4/8, 529, 528, 536 og 157. Gnr/Bnr: 5/720.
Nybygg av leiligheter i i Molde kommune
Eiendommer som inngår i planområdet: - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, Gnr./Bnr. 24/500 - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 29, Gnr./Bnr. 24/503 - Røysan 16, Gnr./Bnr. 24/607 - Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, Gnr./Bnr. 24/499, 504, 502 og 677
Nybygg av boligområde i Baret, Molde
79 dekar (området er delvid utbygd).
Nybygg av eneboliger i Hornindal
8-10 stk eneboligtomter.
Nybygg av firemannsboliger i Ørsta
Gnr/bnr: 169/176, 177.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 2
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av butikk i Hareid
Parkeringsplass på taket.
Nybygg av flerbrukshall på Leitet i Tingvoll
Grunnarbeider vil bli utført av byggherren, oppstart i løpet av sommer 2020. Normalhall, innendørs skytebane, aktivitetssal inkludert hoppegrop, buldrevegg, klatrevegg og styrketreningsrom. I tillegg kommer nødvendige lagerrom, teknisk rom, tribuner og garderober.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: