Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (4)
Aure (6)
Averøy (9)
Fjord (7)
Giske (7)
Gjemnes (7)
Hareid (7)
Herøy (9)
Hustadvika (19)
Molde (34)
Rauma (12)
Sande (7)
Smøla (6)
Stranda (6)
Sula (10)
Sunndal (5)
Surnadal (4)
Sykkylven (1)
Tingvoll (4)
Ulstein (1)
Vanylven (4)
Vestnes (6)
Volda (15)
Ålesund (59)
Ørsta (21)
Miljøgate og kollektivknutepunkt ved NTNU E136 i Ålesund
850 lang gate med sykkelveg og fortau.
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø.
Rassikring/ny tunnel Fv 63 mellom Eidsdal og Geiranger
4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar. Komplett elektroarbeid for prosjektet. 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett. Ei 25 meter lang bru. Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden industriområde i Aure
100 mål. Kapasitet på 43 500 tonn laks per år (tilsvarer ca. 36 500 tonn HOG).
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Nybygg av handel/næring i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Opp til 130 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser. Tidligere prosjektnavn Nordholmen.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Utvidelse av ungdomsskole i Ålesund
Skole med plass til 450 elever. Nobi Voss utfører trapper.
Nybygg av fabrikk, kontor og kjøletårn på Hovdebygda i Ørsta
Nybygg av fabrikk for produksjon av silderognekstrakt av legemiddelkvalitet. Tidligere Møre Trikotasje-fabrikken.
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Lås og beslag: Låssenteret AS, Kristiansund/Molde. Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Etablering av nytt landbasert matfiskanlegg i Ramsvika
Planområdet er på omtrent 89,6 dekar.
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kostnad for grunnskole: 180 Mnok. Kapasitet til 392 elever.
Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn. Passivhus-standard.
Etablering av sjøfront i Molde
Det er gjennom mange år gjennomført store investeringer for å åpne sentrum ut mot den flotte Fannefjorden. Sjøfronten 2 er foreløpig det siste prosjektet i rekken av det som skal skape en «Sjøfront» fra Storkaia i vest til fergeleiet for E39 øst for Molde sentrum. Mittetkaia er kaien sør for Hamnegata 35 til 45 og opp mellom Hamnegata 45 og 47, nord til bussholdeplassen. Ny Mittetkai blir liggende mellom bygningsrekken og den nye kaien i Sjøfronten 2. Bygging av ny Mittetkai oppå eksisterende kai, fundamentert på peler til berg.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Hornindal
Tre rekker med bustader, fire firemannsbustader og sju seksmannsbustader totalt 58 leiligheter, ca 82-102 m2.
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av boliger i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter.
Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Nybygg av heldøgns omsorgsboliger i Averøy
Omfang ikke helt fastsatt, ev 20 boliger inklusive institusjonsplasser.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Nybygg av avlastningssenter for funksjonshemmede i Kristiansund
Østerveien 2 og 4. Gnr/bnr: 32/35 m.fl.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund
12-15 boliger. Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. gnr. 13 bnr. 58 m.fl.
Nybygg av hytter, rorbuer og utleigebygg i Hareid
Gbnr. 60/3, 32,33. Området er ca. 27,5 daa.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av boliger i Ørsta
To lavblokk med 10 leiligheter i hver og en tomannsbolig.
Oppgradering/fornying av ferjekai i Ålsund
Bytte brubås (nytt landkar, heisetårn, aggregathus og bru 9x18), ny tilleggskai. Ytre/utasundspakken del 2.
Nybygg av hyttefelt på Almestranda i Hareid
Planområdet på om lag 25,5 daa, omfattar heilt eller delvis m.a følgjande eigedomar: 66/25, 66/39, 66/17, 66/32, 66/49, 66/18, 66/24, 66/17, 66/15, 66/17, 66/28, 66/42, 66/41, 66/50, 66/55, 67/2, 66/46 og 66/29.
Nytt anlegg ved Voksa ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Eidsdal ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Indre Sunnmørspakke del 1.
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Linge ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Indre Sunnmørspakke del 1.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av leiligheter i i Molde kommune
Eiendommer som inngår i planområdet: - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, Gnr./Bnr. 24/500 - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 29, Gnr./Bnr. 24/503 - Røysan 16, Gnr./Bnr. 24/607 - Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, Gnr./Bnr. 24/499, 504, 502 og 677
Nybygg av terminalbygg på Fjordparken i Sunndal
Oppstillingsareal for konteinere. 1000-1500 m2 terminalbygg.
Om- og nybygg av leiligheter i Ørsta
Ombygging av eksisterende fabrikkbygning til leiligheter, og nybygg av leilighetsbygg. Skal være ferdigstillt i løpet av to år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: