Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Gausdal

Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Etablering og oppgradering av VA-ledninger i Gausdal kommune
Etablering av nye traseer for vann- og avløpsledninger, som vist på plantegninger. Samlet lengde for kommunale hoved- og grenledninger er ca. 2,8 km. Omtrent halvparten skal utføres i gravde grøfter, mens den andre halvparten skal trekkes inn i eksisterende VA-ledninger.
Rassikring på Fv 315 ved Arlien i Gausdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Rassikring på Fv 315 Follebu bruk i Gausdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav. Kostnad er ikke fastsatt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: