Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Øystre Slidre

Nybygg av hytteområde i Robøle
80 tomter gjennstår.
Nybygg av vann-og avløpsledning i Øystre Slidre kommune
VA-anlegget består av en ledningstrasé med lengde på 360 meter.
Etablering av nye VA-ledninger i Øystre Slidre kommune
VA-anlegget består av en ledningstrasé med lengde på ca. 2100 meter.
Nybygg av skibru over Beitestølsvegen i Øystre Slidre
Grunneier er Ståle Menken og Magnhild Strand.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: