Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Innlandet fylke

Alvdal (3)
Dovre (1)
Eidskog (4)
Elverum (21)
Engerdal (6)
Etnedal (5)
Folldal (1)
Gausdal (16)
Gjøvik (32)
Gran (13)
Grue (1)
Hamar (37)
Lesja (3)
Lom (6)
Løten (7)
Nord-Fron (10)
Nord-Odal (2)
Os (1)
Rendalen (6)
Ringebu (16)
Ringsaker (24)
Sel (5)
Skjåk (3)
Stange (25)
Sør-Fron (7)
Sør-Odal (8)
Tolga (5)
Trysil (5)
Tynset (12)
Vang (3)
Vågå (4)
Åmot (3)
Åsnes (4)
Øyer (4)
Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Nybygg av boliger, forretning og kontor ved Skysstasjonen i Lillehammer
Ca 250 stk leiligheter, 20000 m2 kontor og 20000 m2 butikk. Gnr/bnr:200/1829, 1878, 201/2.
Nybygg av bolig-, og næringsbygg i Elverum
40 dekar. 60.000-80.000 m2.
Nytt fritidsområde på Brøttum i Ringsaker
Alle aktører engasjeres via direkte forespørsel. Ønsker ingen henvendelser. Minst 200 hytter, båthavn for 300 båter, restaurant, løypebaner, sandstrender mm. planlegges. Ytterligere informasjon foreligger ikke. Oppstart infrastruktur; sommeren 2012.
Nybygg av kontor, forretning, hotell/boliger ved Anne Diesens torg i Hamar
Total bygningsmasse 28.000 m2 fordelt på 3 lavblokker og 1 høyblokk med parkeringsanlegg under terreng. To alternativer vurderes. Gnr/Bnr: 1/7449, 1/1353 og 1/410. Ca 80-100 enheter.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Nybygg av boliger i Gjøvik
250-350 boliger.
Nybygg av hytter i Engerdal
Forslagsstiller er følgende grunneiere i området: • Engerdal kommuneskoger KF • Øistein Andersen • Jon Inge Tollefsen • Rolf Aasbø • Jon Bakken
Nybygg av boliger i Hamar
18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Ca 292 daa. Gnr/bnr: 142/319, 142/320 m.fl 1-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Totalt ca. 9000 kvm. Gnr/bnr: 1/96, 1/128 og 1/129. 6-8 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Brumunddal
Godkjent detaljregulering. 13 daa. Total utbygging ca. 200 leiligheter.
Etablering av næringsområde i Hamar
Ca. 900 daa. Gnr/bnr: 159/1, 160/1, 2, 4, 163/1, 202/1.
Nybygg av bru på Riksveg 3 med tilstøtende veg i Tynset
Hensikten med planarbeidet er å erstatte dagens bru med en ny bru, utbedre geometrien på rv.3 på begge sider av dagens bru.
Nybygg av rekkehus, boligblokker og næringsbygg i Raufoss
Planlegging for bygging av boliger på tomten til Raufoss barneskole, når den rives.
Nybygg av leiligheter i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum
Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Gran, trinn 1
Fire blokk med leiligheter og seks småhus. Gnr/bnr: 262/8, 84.
Etablering av boliger i Øvre Vang i Hamar
Gnr/bnr: 80/1, 3 og 17. Grunneier: Lars Erik Smistad og Jon Opsahl.
Nybygg av hytteområde i Robøle
80 tomter gjennstår.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 1
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i Stange
Felt BBB. Gnr/bnr: 6/98 og 6/466. 5-6 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Området kring lokstallområdet.
Nybygg av boliger og næringsareal på Trekanttomta i Hamar
Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm. 1500 kvm næring.
Nybygg av leiligheter og kontor i Gran, trinn 1
Et blokk med leiligheter, et småhus og et kontorsbygg (2380 m2). Gnr/bnr: 262/8, 84.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Rørosbanen og Solørbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm Rørosbanen går fra Hamar til Støren via Elverum. Solørbanen går fra Kongsvinger til Elverum.
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal K04
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Otta
Sel kommune skal bygge en ny barneskole 1-7 trinn. Dette skal være en 2 parallell skole for ca 320 elever, i tillegg skal det bygges en flerbrukshall i direkte tilknytning til en eksisterende idrettshall.
Nybygg av barneskole og barnehage i Gjøvik
Ny barnehage (erstatter Biri barnehage) og ny barneskole (erstatter Skrinnhagen skole) på Biri.
Nybygg av hytter i Kroksjølia, Sjusjøen
Fortetting av hytteområde. Kroksjølia rett innenfor Storåsen på Sjusjøen.
Nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Nybygg av studenthybler i Elverum
Ca 7,6 daa. Gaupevegen 1, Jegerstien 7 og Elgvegen 2A. Gnr/bnr: 13/822, 823 og 824 m.fl.
Nybygg av svømmehall i Stange kommune
Utredningen gjelder bygging av ny basseng på Ottestadområdet.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B3
16,7 daa. Områderegulering er vedtatt.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B5
21 daa. Områderegulering er vedtatt.
Utvikling av område tilknyttet Høgskolen i Innlandet i Rena sentrum
Utvidelse av lokaler til høgskolen, mulige nye studentboliger og overnattingsfasiliteter samt næringsarealer.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Seminargata 31 og Østregate 1 - 3
Nybygg av småhusbebyggelse i Ringsaker
Totalt 24 leiligheter og 24 rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Takterrasse. Kirkegata 51-53
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 3
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Seminargata 31 og Østregate 1 - 3. 40-50 leiligheter.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av omsorgssenter i Vestre Slidre
Det nye helsetunet skal ligge mellom eksisterende omsorgssenter, Bergtun og aktivitetssenteret Plassen. 4 omsorgsboliger i bofelleskap og 20 institusjonsplasser med tilleggsfunksjoner. I tillegg har senteret arealer for hjemmetjenesten, aktivitetsrom, seremonirom, vaskeri, produksjonskjøkken og arealer for kafé.
Nybygg av boliger i Gran
16 tomter. Eneboliger med sekundærleilighet alternativt tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Trysil
Ca 30-40 leiligheter.
Nybygg av rekkehus på Skarnes i Sør-Odal kommune
I trinn 1 bygges 10 leiligheter.
Nybygg av hytter i Engerdal
Grunneier: Roger Axelsson og Hanne Heggeriset.
Nybygg av hyttefelt i Ringsaker
100 daa. Det ønskes etablert 50 hytter i åssiden ved Høgbrenna / Danseråsen, samt felles samlingssteder oppe på flaten.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Næroset
Totalt ca. 1,5-2 mål næringsareal på området og plass for ca. 40 boenheter. Næring i 1 etasje og boliger i 2-3 etasje.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Lillehammer
Bakkalykkja 11-13. Gnr/bnr: 66/14, 488.
Utvidelse og ombygg av Raufosshallen
Totalentreprisekostnad 78 mnok. Nybygget antas å få et areal på ca. 3000 m2 tilsammen. I tillegg skal eksisterende hall ombygges/oppgraderes. Prosjektet vil omfatte opparbeidelse av utomhusarealer rundt bygget.
Nybygg av næring på område øst for eksisterende industriområde på Ånstad
Øst for Frønsetvegen på Ånestad mellom Brenneriroa og Elverum. Planområdet er ca. 12 2,7 daa og består for det meste av furumo og noe myrlendt terreng .

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: