Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sveio

Nybygg av badeanlegg på Sveio
Svømmebasseng og behandlingsbasseng.
Nybygg av terassehus på Sveio
Terassehus med 8-12 leiligheter.
Nybygg av eneboliger i rekke på Sveio
Totalt skal det bygges 25 boenheter i området.
Nybygg av tilkomstvei i Grunnavågen
700-800 m vei. Rørgate under vei til Grunnavågen industriområde, vannforsyning til Erko Settefisks planlagte anlegg. Gnr/bnr 53/1 mfl.
Nybygg av va-ledning til Fjon
Fra hovedplan for vassforsyning 2012-2013, avventer beslutning. Antatt byggestart. Utviding av forsyningsområdet. 2 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: