Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Stord

Nytt ferjesamband mot Stord, fergesambandet Stord-Kvinnherad
3 alt: Jektevik, Kvernaneset og Sævarhagsvikjo.
Nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall på Stord
Plass for 270 med mulighet for utvidelse til 360 elever.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av leiligheter ved Osen-kvartalet i Stord, fase 3
Ny gangbro fra Amfi-senteret til Bytunet.
Nybygg av biogassanlegg i eksisterende anlegg i Stord
Anlegget vil ha potensial for å produsera opp mot 100 GWh.
Nybygg av leiligheter på Sagvåg i Stord
Gamle Skule tomten i Sagvåg.
Nybygg av leilighetsbygg på Stord, trinn 2
Totalt ca 70-80 leiligheter fordelt på tre trinn.
Nybygg av fritidsbustader og naust i Stord
16 fritidsbustader og 3 mindre naust.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: