Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Osterøy

Nybygg av eneboliger og leiligheter i Vevle
Totalt kan det bygges 17-20 boenheter på området fordelt på 2 utbyggere.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i rekkje i Valestrand
Ligger på vent. Avventer godkjenning fra kommunestyret. Ca 12-15 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: