Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Odda

Nybygg av leiligheter i Odda
Godkjent detaljregulering. 5 tomter. Totalt 60-75 leiligheter. Ca. 15.000-30.000 kvm over 2-3 plan. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 5,00 MW. Produksjon 16,50 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Utvidelse av hytte- og leilighetsområde på Røldal
18 hyttetomter. Antal leiligheter ikke fastsatt.
Nybygg av dagligvarebutikker i Odda
Bya: 1.700-1.800 m2 Leietaker: Coop Extra. 2-3 etasjer.
Nybygg av turisthytte ved Trolltunga i Odda
Lokalisering er ikke fastsatt. Eventuelt mellom Skjeggedal og Trolltunga. Ca 100 sengeplasser.
Omlegging av vei på Rv 13 Hallbakkjen i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, tørrsnø, stein. 150m. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt overbygg på E134 Håråvikja vest i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Rv 13 Ljoseskredo i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Rv 13 Ekkjevik sør-Ekkjevik
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 320m.
Nybygg av avløpsledninger og pumpestasjon i Grave
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kontrollgrav i Odda kommune
Oppdragsgiver ønsker tilbud på grunnarbeid i forbindelse med montering av prefabrikkert kontrollgrav på Seljestad kontrollstasjon. Arbeidet omfatter også levering av elektriske installasjoner, betongarbeid og nødvendig tømrer- og malerarbeid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: