Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Meland

Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 22/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Etablering av infrastruktur for boliger, næring og hotell på Flatøy
Planen omfatter cirka 3000 boliger, 100 000 kvm næringsareal og tilbud som nærsenter, skole, barnehage og idrettsanlegg m.m.
Nybygg av VA-ledning i Litlebergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Park & Ride-terminal på Flatøy
Nordhordlandspakken. Antatt start.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: