Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lindås

Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Nybygg av hytteområde i Lindås
Totalt 64 tomter, 80 boenheter.
Nybygg av boliger i rekke på Fyllingsnes i Lindås
27 daa. 1-2 etasje. Gnr/bnr: 214/22, 41, 96 mfl.
Nybygg av eneboliger, tomannsbolig og firemannsboliger på Myksvoll i Lindås
10 eneboliger, 1 tomannsbolig, 2 firemannsboliger og 5 sekundærbueiningar.
Nybygg av leiligheter i Lindås, trinn 2
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av rekkehus alternativt tomannsboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av idrettshall på Ostereidet
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av leiligheter i Lindås, trinn 1
Total utbygging består av ca 135 leiligheter.
Nybygg av rekkehus på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av leiligheter i Lindås
Tomtene er opparbeided med VVA-anlegg.
Nybygg av eneboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av overføringsledning i Lindås
I forbindelse med Kvassneset renseanlegg.
Nybygg av uteleieboliger i Lindås
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av næringsområde på Ostereidet i Lindås
Felles reguleringsplan for Ostereidet næringsområde, del 1 og 2, sammen cirka 10 mål.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 10 eneboligtomter.
Opparbeidelse av utomhusområde/lekeområde på skole i Lindås kommune
Et skogsområde på skolen skal omgjøres til et utomhusområde/lekeområde. Pumptrackbane, trimløype og terrengarbeider etc.
Etablering av ny gang- og sykkelveg langs Fv 43 i Kvås
2,47 km gang-og sykkelveg, 400 meter med fortau, veilys og G/S-veg broer.
Etablering av infrastruktur for boliger på Fyllingsnes i Lindås
27 daa. 1-2 etasje. Gnr/bnr: 214/22, 41, 96 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: