Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Fusa

Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Konsesjonssøknad ligger inne hos OED. Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk i Fusa
OED har avslått søknad. Antatt byggestart. Uklar fremdrift.
Ny vannledning i Fusa
1200-1300 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: