Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Eidfjord

Nytt overbygg på Rv 7 Storlia I i Eidfjord
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: