Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Austrheim

Nybygg av boliger, småbåthavn og næring på Mastrevik i Austrheim
Reguleringsplan åper for mellom 20-50 boenheter.
Etablering av fortau langs Vardevegen til Kaland skule i Austrheim
Etablering av fortau langs kommunal veg Vardevegen til Kaland skule. Konkurransen består av del 1: etablering av omlag 320 m fortau. Og del 2: etablering av omlag 280 m fortau som opsjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: