Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hordaland fylke

Askøy (37)
Austevoll (0)
Austrheim (4)
Bergen (207)
Bømlo (25)
Eidfjord (5)
Etne (7)
Fedje (2)
Fitjar (5)
Fjell (24)
Fusa (6)
Granvin (4)
Jondal (8)
Kvam (19)
Kvinnherad (24)
Lindås (37)
Meland (13)
Modalen (5)
Odda (19)
Os (41)
Osterøy (8)
Radøy (13)
Samnanger (6)
Stord (23)
Sund (7)
Sveio (6)
Tysnes (4)
Ullensvang (12)
Ulvik (2)
Vaksdal (6)
Voss (19)
Øygarden (17)
Ny E39 mellom Stord og Os (Hordfast), Fjordkryssing av Bjørnafjorden
5 km over Bjørnafjorden. Prosjektet vil avløse fergesambandene Sandvikvåg – Halhjem, Halhjem – Våg og Jektevik – Hodnaneset.
Nybygg av boliger, næring og hotell på Flatøy
Planen omfatter cirka 3000 boliger, 100 000 kvm næringsareal og tilbud som nærsenter, skole, barnehage og idrettsanlegg m.m.
Nybygg av bydel på Sotra i Fjell kommune
Planlegger 3000 boliger og 10000 kvm næringsareal.
Riving av parkeringsanlegg og utvikling av bydel i Bergen
Riving av bygarasjen og nybygg av næring, boliger og luftambulansebase (totalt 150000m2 på området) samt reetablering av kanal mellom Lille og Store Lungegårdsvann.
Mulighetsstudie for boliger, næring, forretning, kontor, barnehage mm i Bergen
3.500 boliger. 500 elevplasser i barneskole. 200 barnehageplasser. 490.000 m2 areal bygninger totalt. Tomt 250 daa.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 2 mfl
Fase 1 er prosjektet "S2 Wergeland" med FM Strand AS som totalentreprenør. Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Nybygg av tunnel og motorvei i Fjell og Øygarden kommune, Sotrasambandet del 2
21-22 km strekning. Sotrasambandet, delprosjekt 2 av 3.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Nybygg av boligområde inkl infrastruktur i Åsane
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl. 500-600 enheter totalt.
Nybygg av boliger på Sotra i Sund
Blokkleiligheter, firemannsboliger og eneboliger. Området ved Skogsskiftet.
Nybygg av boliger og kontor på Ytrebygda i Brakhaugen, Bergen
650-700 stk leiligheter totalt. Fordelning av antal leiligheter i byggetrinnen er ikke fastsatt. 75,8 daa.
Nybygg av leiligheter og kontor på Ytrebygda i Brakhaugen, Bergen
650-700 stk leiligheter totalt. Fordelning av antal leiligheter i byggetrinnen er ikke fastsatt. 75,8 daa.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Bergen
19 boligbygg fordelt på 37 stk rekkehus, 46 stk duplexleiligheter og 98 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter, kontor og barnehage i Sandsli
Lokalisering nær det nye bybanestoppet i Sandslivegen. 128 dekar, totalt cirka 389 nye boenheter i form av boligblokker på fra 5-8 etasjer, og noe næringsareal inkludert barnehage. Antall nytt næringsareal (BRA): 5 500 m2 kontor.
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Nybygg av boliger og forretninger på Minde i Bergen
Mulighet for utvikling av ca. 40.000 kvadratmeter på eiendommen. Ca. 12 000 kvm nye eller rehabiliterte kontorlokaler.
Nybygg av boliger, kontor og næring i Bergen
25000 kvm næring, fordelt på flere bygg. Antatt byggestart.
Nybygg av industri og lager i Rådal, Fana/Ytrebygda bydel, Bergen
Gnr/bnr: 119/228, 416, 417, 465, 592, 985, 118/2, 5, 47, 121 og 97/1.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
Prosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. 3-4 etasjer. 100 sengeplasser. Passivhus. BREEAM-NOR Very Good. Åsane sykehjem skal knyttes sammen med Midtbygda sykehjem. Dette har Skanska løst ved en cirka 80 meter lang tunnel i fjell.
Nybygg av sentrumsformål i Bergen
Nygårdsgaten 112-114. Eksisterende kontorbygg langs Nygårdsgaten bevares.
Utbygging av næringsområde i Frekhaug
Området er på ca 40000m2.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Os
Ca 540 daa. Infrastruktur for eventuelt 2000 boenheter.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer. Gnr/bnr: 120/10, 415 mfl.
Nybygg av storskole i Strusshamn
OPS-prosjekt. Antatt byggestart.
Nybygg av leiligheter og næring i Straume, Fjell, trinn 2
Totalt ca 128 stk leiligheter og 12168 m2 med næring. 3-7 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Bergen
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Nybygg av leiligheter mm i Bergen, trinn 3
Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt.
Nybygg av byarena i Ytrebygda, Bergen
Trekanttomten. Plass til 8000 sittende publikummere
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nytt ferjesamband mot Stord, fergesambandet Stord-Kvinnherad
3 alt: Jektevik, Kvernaneset og Sævarhagsvikjo.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 3
Glimt, Høyden Moldaneset borettslag B4; 150-200 enheter i 3-5 etasjer. Knausen B3; 40-50 enheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Sandviken, Bergen
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Nybygg av universitet og kontor i Bergen, trinn 1
Nybygg for odontologi fag. Riving av gamle odontologibygget, ligger på eget prosjekt. (Veidekke er utførende entreprenør). Solskjerming uitføres av Vental AS.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Nybygg av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom Pofier AS og LAB Eiendom AS.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av rekkehus i Manger, trinn 3 mfl
70-100 stk boenheter. Totalt skal det bygges 127 boenheter på Manger boligområde fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 2 mfl.
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Nybygg av fritidsbustader og lagerbygg mm på Hellesund i Øygarden
110 daa. 4610 m2 næringsareal. Gnr/bnr: 971, 14, 17 og 222.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 4
Sletto B5; 100-150 eneheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: