Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Trysil

Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av hytter i Trysil
Uten innlagt strøm og med utendørs vannposter.
Nybygg av tursti langs Vestbyvegen i Trysil
1,5 km. Fra hytteområdet Mosetra 2 til Knettsetervegen.
TS-tiltak/lysregulering på Fv 26 Innbygda i Trysil
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. ÅDT 5950. 50 m.
Nybygg av gjerde/vegrekkverk, masseutskifting og asfalt på gangveg i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prioritering ikke fastsatt. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: