Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Engerdal

Nybygg av utleieboliger i Engerdal
Prosjektet tar utgangspunkt i at Engerdal kommune ønsker at utbygger skal oppføre leiligheter med kommunen som leietaker på 4-7 leiligheter. Utbygger bestemmer omfang av leiligheter som bygges totalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: