Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hedmark fylke

Alvdal (6)
Eidskog (2)
Elverum (19)
Engerdal (4)
Folldal (5)
Grue (3)
Hamar (52)
Løten (13)
Nord-Odal (7)
Os (1)
Rendalen (4)
Ringsaker (64)
Stange (21)
Sør-Odal (11)
Tolga (4)
Trysil (16)
Tynset (7)
Våler (3)
Åmot (9)
Åsnes (22)
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 1
Ca. 50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. 400-500 leiligheter i flere byggetrinn.
Ny bydel på yrkesskoletomta i Hamar
Gamle Ankerskogen videregående skole. Ca 320 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Sjusjøen
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 450 enheter.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av leilghetsbygg i Brumunddal
Godkjent detaljregulering. 13 daa. Total utbygging ca. 200 leiligheter.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Riving og nybygg av sykehjem i Moelv
56 nye sykehjemsplasser.
Nybygg av leiligheter og nærbutikksenter i Moelv, trinn 2 mfl
Totalt 76 enheter fordelt på 4 byggetrinn.
Nybygg av boligbebyggelse i Alvdal
Gnr/bnr: 7/598, 710, 725, 59.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Stange
Godkjent regulering. Ca. 100 enheter.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Nybygg av boliger i bydel Ydalir i Elverum
52 daa. Gnr/bnr: 95/14, 39, 65.
Nytt næringsområde i Ringsaker
530 daa. Området ligger inntil Rudsvegen, fylkesveg 19.
Utbedring av Rv 25 Disen-Åker i Hamar
Samme reguleringsplanarbeid som for Kåterud-Arnkvern. Registreringer og undersøkelser i Åkersvika naturreservat inngår.
Nybygg av boliger på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Gnr/Bnr: 31/1313, 1383.
Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 2
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl. Grunnsikring: Entreprenørservice AS, Dag Haug.
Nybygg av boliger i Ringsaker, trinn 1
Reguleringsplan er vedtatt. Trinnvis utbygging med totalt 190 leiligheter fordelt på 16 blokker fra to til fire etasjer.
Nybygg av hytter i Svarthaugen vest i Sjusjøen
60-80 tomter. Totalt 370 dekar og ca. 200 hytter.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for Damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter. 44-50 boliger.
Nybygg av boliger ved Røset gård i Ringsaker
Ca 34 daa. Eneboliger, rekkehus og/eller flermannsboliger.
Nybygg av hytter i Trysil
Uten innlagt strøm og med utendørs vannposter.
Etablering av næring i Flisa
Gjenstår 10-15 mål for næringsbebyggelse. Byggeklar tomt.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Nybygg av næring på område øst for eksisterende industriområde på Ånstad
Øst for Frønsetvegen på Ånestad mellom Brenneriroa og Elverum. Planområdet er ca. 12 2,7 daa og består for det meste av furumo og noe myrlendt terreng .
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Alle leilighetene får store syd / vest vendte verandaer på 20 m2. Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Nybygg av forretning og boliger i Ringsaker
Planområdet er på 45 daa.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 40-60 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av plasskrevende handel, næringsbygg mm i Kongsvinger
Ca. 20 dekar gjenstår. Byggeklare tomter. Gnr/bnr: 31/217, 31/218, 166/1, 30/6.
Nybygg av nærings- og industriområde i Kongsvinger
Ca. 30 dekar. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av leiligheter på Rena i Åmot
Gnr/bnr: 8/90, 91 m.fl.
Nybygg av bibliotek, kunsthall og hotellrom på Koppang
14 leiligheter og ca. 640 m2 næringasreal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: