Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Porsanger

Nybygg av utleieboliger i Lakselv
To-og tremannsboliger. Kommunale langtids utleieboliger.
Ombygg fra landbruk til turistmål i Lakselv
Gnr/bnr: 15/1, 15/4 og 16/1.
Opparbeidelse av infrastruktur for småhusbebyggelse i Lakselv
Infrastruktur for 24 boliger. Ca. 370 m VA-anlegg med vann- og spillvannsledning. VL 160 PE100, SP 160-200 PVC. Grøftedybde inntil 4,5 m. 6 stk. vannkummer og 11 stk. spillvannskummer, samt tilkopling til eksisterende kommunalt VA-anlegg. Etablering av vegarealer og 10 stk. gatelys
Etablering av gangvei ved E6 i Porsanger kommune 2019
Fellesutlysning for: Fossestrandveien, Porsanger sentrum, Saarela og Smørstadbrinken samt etablering av gangvei fra Kirkeveien til eksisterende gangvei ved E6.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Midt-Finnmark, pakke 2
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: