Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Finnmark fylke

Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
3,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av vindkraftverk i Berlevåg, trinn 2
60-70 møller. 15 møller i trinn 1.
Etablering av ny barnehage og skole i Kvalsund sentrum
Formålet med planarbeidet er å regulerer om deler av gjeldene reguleringsplan fra grav- og urnelund og idrettsanlegg til ny barnehage og skole i Kvalsund sentrum.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Nybygg av vindkraftpark i Hammerfest
Avventer endelig konsesjon fra OED. Byggestart er antatt. 35-40 møller. 110 MW.
Nybygg av skole i Bjørnevatn
Leverandør av dører Nordic. Leverandør av byggevarer er Optimera. Leverandør av treapper og rekkeverk er Midthaug.
Nybygg av vindkraftpark i Berlevåg
Ca. 35 møller. 70 MW.
Utvidelse av nye vindturbiner i Måsøy
De søker konsesjon et anlegg med installert effekt på 45 MW. Arctic Wind AS planlegger å bygge 8-11 nye vindturbiner på Havøygavlen.
Forlengelse av overbygg og skedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av boligområde i Hammerfest
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av kaier i Rypefjord
Kontraktsum for totalentreprise er på 75 mnok.
Nybygg av leiligheter på Bossekop i Alta, trinn 2
Tidligere trinn (1) med hus A & B er ferdigstilt.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Del I – Veger, vann- og avløp og elektro Industriområdet. Del II – Vann og avløpsledning langs Rv. 93. Del III – Gang- og sykkelveg langs Rv. 93.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Forlengelse av gabioner/skredvoll på Fylkesveg 889 Eiterfjorden IV-VI i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Forlengelse av gabioner på Fylkesveg 889 Bakfjorddalen i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor middels. 10m.
Nybygg av boliger og næring i Karasjok
Privat grunneier, Ellen Ravna Anti Eira og John Erik Eira.
Ombygg fra landbruk til turistmål i Lakselv
Gnr/bnr: 15/1, 15/4 og 16/1.
Opparbeidelse av infrastruktur for småhusbebyggelse i Lakselv
Infrastruktur for 24 boliger. Ca. 370 m VA-anlegg med vann- og spillvannsledning. VL 160 PE100, SP 160-200 PVC. Grøftedybde inntil 4,5 m. 6 stk. vannkummer og 11 stk. spillvannskummer, samt tilkopling til eksisterende kommunalt VA-anlegg. Etablering av vegarealer og 10 stk. gatelys

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: