Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nedre Eiker

Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2 mfl.
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av boliger på Hovjordet i Nedre Eiker, trinn 2
Opp til ca 36 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Etablering av hovedadkomst i Nedre Eiker
Adkomstvei til Åsen boligfelt.
Nybygg av eneboliger ved Åsen
23-27 eneboliger.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. Det skal leveres og installeres pumper i 2 stasjoner. Den ene stasjonen blir i nytt bygg og den andre blir i eksisterende bygg(stasjon) der eksisterende pumper må rives for å få installert nye.
Etablering av nytt VA-anlegg på Brekke i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Belysning på E134 Langebru-Skjøl i Øvre Eiker
Langebru – Skjøl med lengde ca. 2000 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: