Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kongsberg

Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Kongsberg
Reguleringsplanen vil åpne for utbygging av opptil 12 boenheter fordelt på 6 tomter som frittliggende småhusbebyggelse.
Nybygg av enebolige og firemannsbolig i Kongsberg
Etablering av 8 nye boenheter basert på 4 eneboliger og 1 firemannsbolig. Gnr/ bnr: 7404/1 og eiendom 7404/3, samt deler av 7404/6.
Tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i Kongsberg
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse for salg, som frittliggende enheter, eller som tomanns-/ generasjons­enheter.
Utvidelse av eksisterende hyttefelt i Kongsberg
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.
Belysning på E134 Damåsen-Darbu i Kongsberg
Kryss fra Darbu til Damåsen med lengde ca. 4000 meter.
Nybygg av lager i Kongsberg
Gnr/bnr: 8626/77 og 8626/80
Kongsberg stasjon skifteområde Numedalsbanen - signaltekniske arbeider
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: