Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Øvre Eiker

Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 08
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Sundhaugen - Gulskogen stasjon, og inkluderer bl.a. ombygging av Gulskogen stasjon.
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger i Hokksund
4 rekkehus og 5 tomannsboliger.
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger på Harakollen, Øvre Eiker
25-30 stk boenheter fordelt på rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger og rehabilitering av tomannsbolig i Hokksund
Gnr/bnr 73/14, 80. Felt BFS1-BFS5. 4 eneboligtomter samt en tomannsbolig med behov for rehabilitering.
Etablering av modulbygg ved barneskole i Hokksund
Skolen bør utvides fra å romme 430 til å romme 600 elever. Modulbygg for trinn 1 med klasserom og SFO.
Etablering av parkering og utomhusområde ved skole og kompetansesenter i Øvre Eiker
Opsjon på følgende arbeider: Skolegård. Inngangsparti. Ladeanlegg elbil.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: