Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sørum

Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 2, m.fl
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Barnehage er planlagt byggt på kommunal tomt.
Nybygg av industri-, lager-og kontor i Sørum
Totalt 20000 m2 BTA. Ca 409,5 daa. Ny forbindelse til fv. 171.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand, trinn 1
Felles parkeringskjeller for 240 biler bygges i trinn 1.
Nybygg av leiligheter i Sørumsand, trinn 2
Felles parkeringskjeller for 240 biler bygges i trinn 1.
Nybygg av boliger i Sørum kommune
50,9 daa, 3-8 etasjer.
Nybygg av brannstasjon i Sørum
Heltids brannstasjon for Sørum og Fet kommune.
Nybygg av boligområde på Sørum
3 seksmannsboliger og 22 boliger i rekke.
Nybygg av boligområde/småhus i Hval, trinn 1
Ca 60-70 boenheter i hvert trinn. Gnr/bnr: 72/9, 96/2, 72/7.
Utvikling av næringspark i Frogner, trinn 1
Ca. 55.000 m2 BTA totalt i trinn 1 og 2.
Nybygg av eneboliger i Sørum
Ikke regulert. Private utbyggere. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av eneboliger i Sørum
Regulert. Private utbyggere. Antatt start og kostnad.
Nytt driftsbygg m.m. ved Blaker kirke i Sørum kommune
Prosjektet omfatter: Bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Ny park i Sørumsand
Parken skal bygges i to faser, fase to er opsjon. Areal fase 1: ca. 620 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: