Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Frogn

Nybygg av rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger i Drøbak
50 stk boliger fordelt på rekkehus, kjedet eneboliger og eneboliger.
Nybygg av boliger i Frogn kommune
Gnr/bnr: 71/17, 169, 244, 245, 247.
Nybygg av vei Fv 152 Måna/Ottarsrud-Gislerud
Ny hovedadkomst til Drøbak fra Oslofjordforbindelsen. Ca. 930 m. Riving av hus. I Akershus fylkeskommunes Samferdselsplan for Akershus 2015-18 har prosjektet fått penger til byggeplanlegging i 2016 og bygging fra 2017 og utover.
Nybygg av leiligheter og garasjekjeller i Drøbak
Prosjektet består av 4 stk "småblokker" i tre, med 6 stk leiligheter i hver, dvs tilsammen 24 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg ved gamle Drøbak
4 leiligheter på 60-70 kvm. 6 leiligheter på 120-130 kvm. Gnr/bnr 72/8, 45, 65
Nybygg av boliger i Drøbak
Tidlig prosjekt. Etablering av 10-15 stk boenheter. Antatt start og kostnad.
Nybygg av høydebasseng på Kolstad i Frogn
Behov for høydebasseng for boligutbygging på Kolstad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: