Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Eidsvoll

Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 3-5
4-5 byggetrinn. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av boliger og næring i Eidsvoll
Planlagt ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Ca. 200 boenheter totalt.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 6 mfl
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 5
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Gnr/bnr 17/303, 13/21
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 2
Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og butikk i Eidsvoll
16-18 stk leiligheter. 5-6 etasjer.
Etablering av infrastruktur for bolig-og næringsområde i Eidsvoll
Infrastruktur for 1 500-1 600 boliger og ca. 20 000 m2 næringsareal. Ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 3
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 4
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 5
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 6
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll, trinn 7
4-6 etasjer. Totalt 300 leiligheter på området.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Byggetips. Tærudvegen-Sundbyvegen til krysset Frankens-Sundbyvegen. 1300m.
Variabel infotavle ved E6 Andelva-Dal, sørgående, Eidsvoll
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: