Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ås

Utvidelse og inneklimatiltak ved videregående skole i Ås, fase 2
Utvidelse for å gi plass till 300 nye elever.
Nybygg av høydebasseng i Ås
Behov for utvidelse av bassengkapasiteten pga befolkningsveksten i sentralområdet og utbyggingen på UMB-området.
Nybygg av snuplass og kantstopp for buss i Ås
Forventet byggetid 2-3 måneder.
TS-tiltak/variabel infotavle på E6 Støkken sørgående i Ås
Felles entreprise for E6 Støkken, Vestby, sørgående E6 Berger, Skedsmovollen, sørgående. E6 Gardermoen/Jessheim, sørgående. E6 Andelva-Dal, sørgående. Riksveg 4 Slattum, sørgående E6 Akershus grense, sørgående E6 Bjørnstad, nordgående E18 Elvestad, vestgående

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: