Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Agder fylke

Arendal (63)
Birkenes (14)
Bygland (4)
Bykle (13)
Farsund (28)
Froland (11)
Gjerstad (10)
Grimstad (39)
Iveland (3)
Kvinesdal (11)
Lillesand (17)
Lindesnes (20)
Lyngdal (15)
Risør (12)
Sirdal (14)
Valle (6)
Vennesla (24)
Åmli (4)
Åseral (4)
Etablering av bilbatterifabrikk på Eyde Energipark i Arendal
Første trinn kan stå klar allerede i 2023.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 2
1474 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 1
506 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 3-5
Reguleringsplan er godkjent. Ca 500 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av helsehus i Arendal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 150 plasser.
Nybygg av industri, lager og kontor i Arendal
Gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl. 32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr./bnr. 74/5, 75/1, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12 og 75/13
Nybygg av kjøpesenter, leiligheter og kontor i Vennesla Sentrum Nord
Gnr/bnr 6/173, 6/78, 6/241, 6/242, 6/1479, 6/1484, 6/226 og 6/516. 15 butikker og servering i første etasje, kontorer i andre og rundt 70 leiligheter over der.
Nybygg av barneskole på Nodeland i Kristiansand
Massivtre. Skole for 400 elever.
Nybygg av boliger og småbåthavn i Farsund
Total 200-300 boliger fordelt på 5 trinn.
Nybygg av ungdomsskole i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 900 Mnok. 540 elever. Totalt 22500 kvm med Tangvall vgs og ungdomsskole.
Nybygg av videregående skole og kulturanlegg i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 900 Mnok. 630 elever. Totalt 22500 kvm med Tangvall vgs og ungdomsskole.
Nybygg av politihus i Kristiansand, fase 2
Innflytting 2022/2023. Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av kulturskole på Silokaia i Kristiansand
Totalentreprisekostnad: 185 millioner kroner.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 3
Trinn 3 - hus T, U, V, W, X og Y. Kanalbyen bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boligområde i Sangereidåsen
Det finnes mulighet for utvidelse av området for å legge til rette opp til cirka 500 boliger.
Nybygg av leiligheter og butikk på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av boliger i Songdalen
Gnr./bnr. 75/529 og deler av 75/6 og 214/1.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 45 mål. Ca 88 boenheter. Grei beliggenhet, gangavstand til barnehage, solfylt område.
Nybygg av boligblokk og næring i Birkenes
47 stk leiligheter og 1800 m2 med næring fordelt på to byggetrinn.
Nybygg av postterminal i Sørlandsparken Øst i Lillesand
Samlokalisering for Postens enheter i Kristiansand.
Nybygg av boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 1
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av boliger i Grimstad
Totalt 22 tomter.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av boliger i Grimstad
22 stk leiligheter, 10 stk eneboliger og 22 stk "tårnhus".
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Ca. 90 boenheter.
Utvidelse av næringsområdet Agderparken Øst på Heftingsdalen i Arendal
Gnr/bnr: 21/1, 3, 11, 12, 13, 22/4, 22, 28, 46/1, 2, 3.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Fortetting av hytteområde i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Infrastruktur finnes til tomtgrense. Området er på totalt 80 mål og kan fortettes med max 70 enheter.
Etablering av boliger langs kanalen i Spangereid sentrum
Forslagstiller er en gruppering grunneiere - Lindesnes gårdsutvikling AS, familien Lunde, Arnhild Johnsen og Lindesnes kommune.
Nybygg av boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 2
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 3
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 4
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 5
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av boligområde på Nøtland i Farsund, trinn 6
Totalt for Nøtland boligområde B10: - Ca. 80 dekar. - Ca. 280 boenheter.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Gnr/bnr: 48/86, 107, 108 mfl.
Nybygg av nærbutikk og leiligheter mm i Arendal
Gnr/bnr: 38/21, 38/249, 601/176.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Mandal
Ca 1000 daa. Infrastruktur for ca 700-900 stk boliger. Felt B2.
Etablering av forretning, leiligheter m.m på His bydelssenter i Arendal
Bygg A: 29 leiligheter. Bygg B: 17 leiligheter. 40 stk. bilplasser i parkeringskjeller.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Randesund
12 stk eneboligtomter og tomter for 30 stk leiligheter. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av forretningsbygg med boliger i Grimstad
Næring i 1. etasje. Ca. 20 leiligheter i 2. og 3. etasje.
Nybygg av leiligheter på Lund i Kristiansand
2-4 etasje. Terrasse. GNR/BNR: 152/753, 759, 760, 761, 1931.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
60 daa. Gnr./bnr. 13/4, 18/31, 39, 73 og 84 og 16/70.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av boliger i Lindesnes
Ikke behov for stål.
Riving og nybygg av leiligheter og parkeringsplasser/parkeringshus i Arendal
Parkeringshallen er planlagt over 9 etasjer med total gulvflate på nesten 20.000 kvm og plass til nesten 700 biler.
Nybygg av kirke i Vennesla
Riving er utført, entrepreør er ukjent. Nytt kirkebygg med kirkesal for ca 400 personer, menighetssal for ca 200 personer, kontorfasiliteter og aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeidet. Opsjon på en råkjeller under administrasjonsdelen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: