Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bærum

Om- og tilbygg av kontorbygg i Sandvika
Energiklasse A og BREEAM Outstanding.
Til- og ombygging av videregående skole og nybygg av idrettshall på Eikeli
BREEAM Excellent. Byggeperiode nybygg: Januar 2020 – juli 2021 Byggeperiode ombygg: Juni 2021 – april 2022
Rehabilitering og ombygging av sengeposter på sykehus i Sandvika
Rehabilitering og ombygging av sengeposter i 6,7 og 8 etasje på Bærum Sykehus. Det vil i forbindelse med ombyggingen skiftes ut ventilasjonsanlegg og det elektriske. Ombyggingen medfører endring av brannskiller ved hulltaking, og endring av den bærende konstruksjonen. Den bærende konstruksjonen endres ved at det tas utsparinger for ventilasjonskanaler.
Rehabilitering tekniske anlegg på Ila fengsel
Statsbygg har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å rehabilitere de tekniske anlegg i deler av bygningsmassen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Prosjektet omfatter rehabilitering av tekniske anlegg i Hovedbygget, Sydblokka og Annekset (opsjon), samt installasjon av toalett på celler, utskifting av celledører og rehabilitering av vinduer (opsjon) i Hovedbygget. Hovedbygget har 4 etasjer og utgjør samlet ca. 6.000 m². Sydblokka har 4 etasjer og utgjør samlet ca. 3.000 m². Annekset har 2 etasjer og utgjør ca. 620 m². Byggene består av celler, toaletter, dusjer og fellesskapsrom for innsatte, samt kontorer og vaktrom for ansatte. Unntak er 4.etg. for Hovedbygget som benyttes til administrasjon og helsetjenester.
Rivingsarbeider på Hamang i Sandvika
Riving av betongbygg og forberedende arbeid for utvikling av Franzefoss byen.
Om og tilbygg av bensinstasjon på Rudsletta, Bærum
Påbygg i stålkonstruksjon med glassfasade/tak.
Ombygg og rehabilitering av bolig i Bekkestua
Nye toaletter, nytt kjøkken, fjerning av takvinduer, eventuell adkomstrampe.
Omgjøring av kontorlokaler i Bærum kommune
Prosjektet består av flytting av vegger, etablering av møtesoner, maling av arealer, gulvbelegg og utskifting av ventilasjonsaggregat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: