Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (1)
Askvoll (0)
Askøy (2)
Aurland (1)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (29)
Bremanger (0)
Bømlo (0)
Eidfjord (1)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (0)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (4)
Kvam (1)
Lærdal (0)
Luster (3)
Modalen (0)
Osterøy (1)
Samnanger (0)
Sogndal (4)
Solund (0)
Stad (1)
Stord (6)
Stryn (0)
Sunnfjord (6)
Sveio (0)
Tysnes (1)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Vik (1)
Voss (4)
Årdal (0)
Øygarden (1)
Ombygging av kontor/administrasjonsbygg til inkluderingssenter i Bergen
Passivhus. Gnr/bnr: 161/699, 702 og 706. Bergen kommune har ervervet eiendommen for å benytte den til undervisning/idrett/kulturformål. Etat for inkludering vil få lokaler på gamle lærerhøgskolen.
Ombygging til kulturhus i Fyllingsdalen i Bergen
Uteareal på ca 2000 m2. Bnr. 22, bnr. 903 mfl.
Utvidelse av ungdomsskole i Erdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygg til kontorer i sykehjem i Bergen
15-18 byggemåneder. Fredet bygg fra 1789.
Utvidelse av skaparhuset med to-etasjers trampolinepark, fagskole og allrom, riving av stållager og opparbeidelse av utomhusareal på Ytre Øyrane
Gnr. 21, bnr. 648, samt mindre del av gnr. 21, bnr. 305 og 649. 30 daa. Nuvarande bygg er på 18000 m2.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Vedlikehold/utvidelse av skole i Bergen
Foreslås langsiktige tiltak fo de neste ti årene som beløper seg til 57,5 mill. kr.
Utvidelse av parkeringsdekke og butikkslokaler på Osen-kvartalet i Stord, fase 1
Påbygg av kontor -og butikklokale i 1 etasje på parkeringsdekke. Nytt inngangsparti mot Bytunet og påbygg av 500-600 m2 med butikker i 2 etasjer. 2000 m2 kontor og butikker. 15 plasser i parkeringsdekket.
Ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Tilbygg av kontor i Bergen
Påbygg av en en till etasje.
Oppgradering av sykehjem i Bergen
Sykehjemmet skal oppgraderes for å kunne benyttes som avlastningshjem for 2 andre sykehjem mens disse byggene blir rehabilitert. Det er estimert at Storetveit sykehjem skal benyttes til dette formål i ca. 6 år før det skal saneres.
Ombygging til forretning i Sogndal
Ombygging fra parkeringsplasser til forretning i 2 etasje.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Oppgradering av skole og gymsal på Fyllingsdalen i Bergen
Bygget har betydelig slitasje på innvendige overflater med behov for større utskifting av både gulvbelegg og innervegger. Innvendige dører er hovedsakelig eldre tredører med dårlig lydisolering som har behov for utskifting. I tilfluktsrom i kjeller under gymsalen er det registrert opptrekk av fukt fra grunnen gjennom vegger under terrengnivå.
Ombygg til Samfunnssikerhetens hus i Bergen
Bergen kommune skal samlokalisere flere av sine døgnkontinuerlige vakttjenester i en felles samvirkevakt.
Utvidelse av svømmehall i Nordfjordeid
Fra budsjett 2019-2022.
Rehabilitering av skole i Bergen
Rehabilitering av inneklima, ventilasjon og varmeanlegg.
Ombygg av administrasjonsfløy og nybygg av utehall ved barneskole i Os kommune
Ny utehall og ombygging av administrasjonsfløy i eksisterende skolebygg Som alternativ til ny gymsal skal det nå oppføres en «utehall». Administrasjonsfløyen skal flyttes fra dagens lokalisering til tidligere musikkrom. Det må i den anledning gjøres noe mindre ombyggingsarbeider i begge områdene da lokalene som administrasjonen flytter ut fra skal benyttes av helsesykepleier og lege. I tillegg skal ventilasjonsanlegget som betjener deler av skolens eldre bygg skiftes ut.
Ombygg av barnehage og kulturskole i Øygarden kommune, fase 2
I dette prosjektet, ombygging fase 2, er det resterende omfang som skal realiseres. Dvs 2 stk. barnehageavdelinger, samt tilpassede lokaler for kulturskolen.
Ombygg av bassengrommet til kjøkken med kantine ved barneskole i Kvam kommune
Prosjektet omhandlar skulekjøkken med 4 undervisningsøyer, inkl.1 hev/ senk arbeidsplass. Kantine, kantinekjøkken med serveringsluke mot kantine. Heissjakt to etasjar, fjerning av teknisk utstyr etter bassenget (aggregat, diverse rør ). Det skal lagast til glassfelt og dør mot eksisterande fotballbane/ mikkjelsflaten. Det skal skjerast ut for ei dør mot eksisterande trappehus i 59 bygget og ei dør frå teknisk rom ut i heissjakt.
Til- og ombygg av barnehage i Kinn kommune
Prosjektet omfattar ombygging av deler av den 3-avdelings barnehagen i forbindelse med etablering av utvendig heis og innvendig løfteplattform. Også ventilasjonsanlegget skal oppgarerast, eit eldre anlegg skal erstattast med eit nytt som plasserast i eit eige tilbygg. Totalt ca 415 m2 BTA blir berørt av tilbygg og ombyggingsarbeida. Prosjektet omfattar også ca 150m2 utomhusarbeid.
Riving av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Til- og ombygg av barnehage i Sogndal kommune
Sogndal kommune bygde for 2,5 år sidan ein tremannsbustad på Kjørnes som sidan den gong har vore brukt til barnehage. Barnehagedrifta har vore midlertidig og ein ønskjer no å gjere denne permanent. For å oppnå permanent løysing lyt ein gjere ein del ombygginger. Ombygging skal utførest på to plasser, skuleholten og adm-bygg. Skuleholten - etablering av nye tilbygg på begge sider av bygget for etablering av nye leikerom, løfteplattform, personalgarderober, HC-wc samt pauserom for heile barnehagen. Adm-bygg - påbygging mot baksida for etablering av arbeidsrom for dei tilsette samt nytt møterom, ny HCwc og nytt teknisk rom. Barnehagen skal være i full drift mens ombygginga pågår.
Etablering av nytt glasstilbygg og ny inngang til eksisterende hovedkontor i Målsøy
Prosjektet er i Måløy i Kinn kommune. Prosjekttomta ligger på torget i sentrum av Måløy ved hovedkontoret til Nordfjord Havn. Tilbygget i glass vil ligge i direkte tilknytning til hovedinngangen for eks. bygg.
Ombygg av eksisterende barnehage i Tysnes kommune
Lunde barnehage skal utvidast med ei ny avdeling i eksisterande bygg. Det skal byggjast nye garderobar, "storastova" skal delast inn i 3 nye rom og oppgradering/ombygging av eksisterande garderober. Barnehagen skal væra i full drift under heile oppdraget.
Oppgradering av kjøkken og serveringsområde på videregående skole på Sandane i Gloppen kommune
Oppgradering av kjøkken og serveringsområde i underetasje på det gamle gymnasbygget fra 1924.
Etablering av garderober og skifterom på kommunehus i Frekhaug
Bygga to stykk skifterom på eksisterande betonggolv, innvendig i verkstadbygning ved Frekhaug kommunehus. Kvart skifterom 2,3X3,5 meter. Bygga to stykk garderobar, 8 m2 kvar i kjellaretasje på Frekhaug kommunehus. Kvar av dei to garderobane skal delast i påkledningssone og sone for dusj og WC.
Konsulenttjenester for digitalisering av tegninger over kommunale bygg i Eidfjord kommune
Eidfjord kommune skal digitalisera teikningar over enkelte kommunale bygg. Der det manglar teikningar, eller desse er mangelfulle eller har for dårleg kvalitet, må dei teiknast opp på nytt. Gjelder for disse bygg: Eidfjord samfunnshus, Lægreid skule, Eidfjord idrettshall, Eidfjord kommunehus, Sentrumstunet (kommunal del av bygningen).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: